Dược liệu nguyên bản

Hạt Sacha Inchi

Liên hệ

Dược liệu nguyên bản

Sâm bố chính

Liên hệ

Dược liệu nguyên bản

Cây thạch đen

Liên hệ

Dược liệu nguyên bản

Cây Moringa

Liên hệ

Dược liệu nguyên bản

Quả nhàu

Liên hệ

Nguyên tắc “3 đúng” trong thu hái dược liệu

Việc thu hái dược liệu nói chung cần thực hiện theo nguyên tắc “ 3 đúng”

Trong thực tế, tên gọi của các cây thuốc ở các vùng miền có thể rất khác nhau, nhiều dược liệu khác nhau nhưng tên gọi có thể giống nhau hay cùng một dược liệu nhưng sẽ có những cái tên khác nhau

Vì trong một cây thuốc không phải bộ phần nàocủa cây cũng đượcdùng làm thuốc. thậm chí có bộ phận trong cùng 1 cây lại là chất độc

Tỷ lệ hoạt chất chứa trong dược liệu phụ thuộc vào từng thời kỳ phát triển và sự trưởng thành của cây thuốc. vì thế việc thu hái đúng thời điểm mà bộ phậ dùng làm thuốc chứa nhiều hoạt chất có lợi nhất. thời điểm ở đây không chỉ theo mùa và bao hàm cả tuổi cây
Tuy nhiên, đây không phải là nguyên tắc được áp dụng cho tất cả các dược liệu, vì vậy, khi vận dụng trong thực tế cần phải hết sức linh hoạt và phải căn cứ vào từng dược liệu cụ thể đã được nguyên cứu thử nghiệm.

8 mô hình thu hái dược liệu

 

Về chúng tôi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

05 LÝ DO ĐỐI TÁC YÊU THÍCH &
TIN TƯỞNG HỢP TÁC VỚI
AGRIWORLD

Hình ảnh nông trường - Nhà máy

slide-07-overlay2-1536×544
slide-06-overlay2-1536×544
slide-05-overlay2-1536×544
slide-06-overlay2-1536×544
slide-08-overlay2-1536×544
slide-05-overlay2-1536×544
agriworld_slide (1)
agriworld_slide (3)
agriworld_slide (5)
agriworld_slide (2)
agriworld_slide (4)
slide-07-overlay2-1536×544 slide-06-overlay2-1536×544 slide-05-overlay2-1536×544 slide-06-overlay2-1536×544 slide-08-overlay2-1536×544 slide-05-overlay2-1536×544 agriworld_slide (1) agriworld_slide (3) agriworld_slide (5) agriworld_slide (2) agriworld_slide (4)